STEELCOM SK, s.r.o.
V.P. Tótha 56/4, 036 01 Martin
IČO: 46711350

Petr Bialek
jednatel

Společnost vedená u Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 56866/L

Kontakty

Kancelária

V.P. Tótha 56/4,
036 01 Martin

Štefan Ondruška
prokúra
T: +421 911 533 313
E: ondruska@steelcom.sk

Sklad

Továrenská 4203/51
018 41 Dubnica nad Váhom

Iveta Špačková
sklad
T: +421 901 710 193

E: spackova@steelcom.sk